Učitelé

kontakt

Mgr. Aleš Bezouška

třídní učitel MMT III.

Předmět: informatika, informační a komunikační technologie, anglický jazyk
e-mail:
kontakt

Mgr. Tomáš Otava

třídní učitel MMT IV.
metodik prevence rizikového chování


Předmět: český jazyk a literatura, literatura a umění, občanský a společenskovědní základ
e-mail:
kontakt

Mgr. Dagmar Třeštiková

Předmět: ruský jazyk, německý jazyk, estetická výchova, dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, výtvarná výchova
e-mail:
kontakt

Mgr. Jana Polachová

třídní učitelka MMT I.

Předmět: matematika, seminář z matematiky, tělesná výchova
e-mail:
kontakt

Mgr. Iva Štěrbová

třídní učitelka tercie

Předmět: dějepis, písmo, výtvarná příprava pro média, prostorová tvorba, audiovizuální výchova, multimediální kultura, multimediální technologie, multimediální návrh a tvorba
e-mail:
kontakt

Mgr. Bohdana Glierová

školní koordinátor EVVO

Předmět: přírodopis, biologie, chemie, environmentalistika
e-mail:
kontakt

Lid. Francisco Godoy


Předmět: fyzika, informatika, informační a komunikační technologie
e-mail:
kontakt

Mgr. Kateřina Zumrová

třídní učitelka prima

Předmět: anglický jazyk, výchova ke zdraví
e-mail:

Linda Matoušková


Předmět: hudební výchova

Aleš Kepart


Předmět: španělský jazyk