Vedení školy

kontakt

Ing. Zbyněk Lukavec

ředitel školy

Předmět: marketing, marketingová komunikace 
e-mail:
kontakt

PhDr. Dagmar Lukavcová

statutární zástupce ředitele
výchovný poradce

Předmět:
občanský a společenskovědní základ, výchova k občanství, výchova ke zdraví   
e-mail:
kontakt

Mgr. Martin Roubíček

zástupce ředitele

Předmět: zeměpis, člověk a svět práce, ekonomika v médiích, tělesná výchova
e-mail: roubicek@ekopodebrady.cz