Vedení školy

kontakt

Ing. Zbyněk Lukavec

kontakt

PhDr. Dagmar Lukavcová

statutární zástupce ředitele
výchovný poradce

Předmět:
český jazyk a literatura, výchova k občanství
e-mail:
kontakt

Mgr. Martin Roubíček

zástupce ředitele

Předmět: zeměpis, člověk a svět práce
e-mail: roubicek@ekopodebrady.cz