CENTRUM NATURA


EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií – Centrum kolegiální podpory

Název projektu: CENTRUM NATURA

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556
Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba realizace: I/2017 – XII/2019
Příjemce: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Cíl projektu:
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České republiky vytvoří ve svém kraji Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání. V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti pedagogům z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

Jednou z partnerských škol projektu, kde vzniklo Centrum kolegiální podpory(CKP) v první vlně realizace projektu, je EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech. Základní a střední školy z okolí dostaly příležitost ke spolupráci v projektu formou účasti učitelů přírodovědných předmětů na projektových odpoledních programech.
Učitelé ze zapojených škol tak mají možnost získat cenné metodické a inspirační náměty využitelné ve výuce a řadu pedagogických zkušeností ke vzájemnému sdílení.

Cílové skupiny projektu:
- děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů
- pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
- pracovníci České školní inspekce


Školy regionu zapojené do projektu:

► ZŠ T.G.M. Poděbrady
► ZŠ V. Havla Poděbrady
► Gymnázium B. Hrabala Nymburk
► ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
► ZŠ Sadská
► ZŠ a MŠ Dymokury
► ZŠ a MŠ Vrbová Lhota
► Speciální ZŠ Poděbrady
► ZŠ JEDNA RADOST Poděbrady

Projektová odpoledne pro učitele  zapojených škol  - 1. pololetí šk.r. 2017/2018:

19. 9. 2017 (úterý),   15:00 Téma: Určování kvality vody
10. 10. 2017 (úterý), 15:00 Téma: Kouzelnické pokusy
14. 11. 2017 (úterý), 15:00 Téma: Ekologie hrou II. (Změna termínu oproti původnímu 21.11.2017)
12. 12. 2017 (úterý), 15:00 Téma: Pálení žáhy
16. 1. 2018 (úterý),   15:00 Téma: Výukové stavebnice

Projektová odpoledne pro učitele zapojených škol - 2. pololetí šk.r. 2016/2017 + srpen 2017:

28. 2. 2017 (čtvrtek), 15:00 Téma: Jak vyrobit termohrnek
23. 3. 2017 (čtvrtek), 15:00 Téma: Ze života kvasinek
20. 4. 2017 (čtvrtek), 15:00 Téma: Ekologie hrou I.
11. 5. 2017 (čtvrtek), 15:00 Téma: Bádání v přírodě I. – při nepříznivém počasí Měření pH běžných nápojů
1. 6. 2017 (čtvrtek),   15:00 Téma: Bádání v přírodě II.– při nepříznivém počasí Ekologie hrou II.
31. 8. 2017 (čtvrtek), 14:00 Téma: Zkoumáme vlastnosti vody


Kontaktní osoba za příjemce: Ing. Marika Mencnerová, tel. 595 391 092, e-mail: mencnerova.marika@dakol-karvina.cz
Kontaktní osoby za partnera/CKP:
PhDr. Dagmar Lukavcová (vedoucí CKP), tel. 724 937 391, e-mail: 
Mgr. Bohdana Glierová (specialista CKP), tel.732 617 470, e-mail: glierova@ekopodebrady.cz
Mgr. Jana Polachová (specialista CKP), tel. 776 881 582, e-mail: polachova@ekopodebrady.cz

GALERIE

Projektová odpoledne 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

 

LISTOPAD 2017

Fotogalerie                                                                                           Video

                                                

 

 

ŘÍJEN 2017

Fotogalerie                                                                                           Video

                                                

 

ZÁŘÍ 2017

Fotogalerie                                                                                           Video

                                                

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

 

ÚNOR 2017

 Fotogalerie                                                                                        Video

                                                 

 

BŘEZEN 2017

 Fotogalerie                                                                                        Video

                                                 

 

DUBEN 2017

 Fotogalerie                                                                                       Video

                                                 

 

KVĚTEN 2017

 Fotogalerie                                                                                       Video

                                                 

 

ČERVEN 2017

 Fotogalerie                                                                                      Video

                                                 

 

SRPEN 2017

 Fotogalerie                                                                                      Video