Opět na startovní čáře

Skončily jedny z nejdelších prázdnin. Začal nový školní rok. Pro někoho výjimečně významný, neboť ze žáka základní školy se stal středoškolákem, pro jiného extrémně důležitý, neboť musí přemýšlet, z čeho bude maturovat a co bude dělat po úspěšném ukončení studia. Výjimečný je i pro celou školu, neboť je rokem 25. výročí její existence. 25 let ve věku člověka znamená krásné mládí plné elánu a životního optimismu, méně zkušeností, více odhodlání něco v životě dokázat. Co znamená 25 let života pro organizaci, jakou je škola? Dlouhý příběh, o kterém vám budu v letošním roce postupně vyprávět.
Na začátku jsme na tom byli úplně stejně jako ten mladý odhodlaný člověk, který má celý aktivní život před sebou. Nevěděli jsme pořádně, do čeho jdeme, ale chtěli jsme ukázat, že myšlenka soukromé střední školy, která bude mít nezastupitelné místo v regionálním vzdělávacím systému, je smysluplná a životaschopná. Chtěli jsme specifickým způsobem přispívat ke vzdělávání a výchově mladé všestranně středoškolsky vzdělané generace, před kterou byly nastoleny nelehké úkoly přispívat k formování stabilní demokracie a tržního hospodářství v naší zemi. Chtěli jsme dělat pedagogickou práci trochu jinak, odlišně od v té době poněkud zakonzervovaného školství státního. Jak se nám to podařilo, o tom by nejlépe mohly povídat stovky úspěšných absolventů.
Letošní školní rok není jenom rokem oslav výročí školy. Je opět rokem náročné práce, která by měla bavit žáky i pedagogy. K tomu jim mají pomoci moderní vzdělávací programy i nadstandardní technické vybavení školy. To vše by nestačilo, pokud by ve škole nebyli lidé, kteří vědí, o co jim jde, co chtějí v práci s mladou generací dokázat.
Ať se nám všem tato práce daří.


Krásné dny.


Zbyněk Lukavec
4. 9. 2017

 

Archiv >>