Kalendář

4. 9. 2017 Zahájení školního roku
5. 9. 2017 Zahájení výuky
Školní burza učebnic
7. 9. 2017 Maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části 
11. 9. - 14. 9. 2017 Adaptační kurz Zbraslavice, MMT1 a prima
12. 9. - 15. 9. 2017 Fotografické soustředění, Široký Důl, MMT3
19. 9. 2017 Srdíčkový den
29. 9. 2017 Ředitelské volno
12. 10. 2017 Den otevřených dveří 
16. - 17. 10. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
18. 10. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
Přehlídka studijních příležitostí, Mladá Boleslav, Vzdělávací centrum Na Karmeli
18. 10. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora
19. 10. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Nymburk 
20. - 21. 10. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Jičín
25. 10. 2017 Předávání Ekounů
26. - 27. 10. 2017 Podzimní prázdniny
30. 10. - 10. 11. 2017 Odborná praxe MMT4
3. 11. - 4. 11. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Hradec Králové 
Přípravný kurz k talentovým zkouškám - obor Multimediální tvorba
9. 11. 2017 Den otevřených dveří
9. 11. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, SOŠ a SOU Mladá Boleslav
10. - 11. 11. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
13. - 16. 11. 2017 Projektový týden EDISON
18. 11. 2017 Den otevřených dveří
21. 11. 2017 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
Schůzka s rodiči
13. 12. 2017 Projekt Setkání
20. 12. 2017 Vánoční akademie
21. 12. 2017 Vánoční nadílka Ekounů
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny
3. - 4. 1. 2018 Talentové zkoušky MMT - 1. kolo
5. - 10. 1. 2018 Souborné zkoušky
29. 1. 2018 Pedagogická rada 1. pololetí
1. 2. 2018 Pololetní vysvědčení
1. 2. 2018 Den otevřených dveří
2. 2. 2018 Pololetní prázdniny 
19. 2. 2018 Beseda se studenty o nezaměstnanosti a činnosti úřadu práce, MMT1, kvarta
19. 2. 2018 Beseda se studenty o možnostech a uplatnění po skončení studia, MMT4
Maturitní ples MMT4
4. - 10. 2. 2018 Lyžařský výcvik, MMT1
12. - 18. 2. 2018 Jarní prázdniny
23. 3. 2018 Předávání Ekounů
12. 3. - 15. 3. 2018 Souborné zkoušky pro MMT4
21. 3. 2018 Den zdraví
29. - 30. 3. 2018 Velikonoční prázdniny 
11. 4. 2018 Maturita jaro 2018 - písemná práce z českého jazyka a literatury
13. 4. - 17. 4. 2018 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
19. - 20. 4. 2018 Den Země
24. 4. 2018

Pedagogická rada 3. čtvrtletí + IV. ročník
Schůzky s rodiči

2. 5. - 9. 5. 2018 Maturita jaro 2018 - didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
16. 5. - 18.5. 2018 Maturita jaro 2018 - ÚZ společné a profilové části
14. 5. - 25. 5. 2018 Odborná praxe MMT3
Slavnostní vyřazení absolventů na MěÚ Poděbrady
1. 6. 2018 Předávání Ekounů
7. - 12. 6. 2018 Souborné zkoušky
25. 6. 2018 Pedagogická rada 2. pololetí  
29. 6. 2018 Vysvědčení, konec školního roku 2017/2018
2. 7. - 31. 8. 2018 Letní prázdniny
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.